ОПОС представи резултатите от програмата в Световния ден на околната среда

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ проведе Заключително информационно събитие в Световния ден на околната среда, с което отчете постигнатите резултати по програмата.

Събитието се състоя в Кино „Кабана“, а в празника на природата се включиха DARA, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

„Земята не принадлежи на нас, взели сме я назаем от нашите деца“, каза заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева. Тя се обърна към гостите на празника с призив да обичат природата и да са отговорни в грижата за нея.

Ръководителят на Управляващия орган инж. Галина Симеонова представи резултатите от успешното изпълнение на проектите по ОПОС. През последните 7 години по програмата са изпълнени 372 проекта на обща стойност 3,2 млрд. лева.Модернизирахме градския транспорт – 385 електрически трамваи, тролеи и автобуси са на ваше разположение за по-екологично, удобно и сигурно пътуване в 10 български общини.“, каза Галина Симеонова. Над 22 000 домакинства в страната вече са избрали екологичното отопление като са подменили своите отоплителни уреди. Симеонова допълни, че домакинствата с модерно отопление, щадящо околната среда, ще станат над 80 000 през следващите две години.

По ОПОС са изградени 1800 км нова ВиК инфраструктура, а 1 600 000 жители са с достъп до подобрено водоснабдяване. Със средства по програмата са новоизградени и модернизирани 21 пречиствателни станции са отпадъчни води. Закрити и рекултивирани са 87 общински депа върху площ от над 250 хектара. Благодарение на изградени инсталации за преработка на отпадъци ОПОС отчита резултат от 470 000 тона на година по-малко депонирани отпадъци.

Засадени са 5 млн. дръвчета, които дават нов живот на горите в България. През периода 2014-2020 г. ОПОС подкрепи мерки за подобряване на природозащитното състояние на животински видове и хабитати на площ 2 200 000 хектара.

ОП „Околна среда“ подпомогна изграждането на системата BG-ALERT, с която всички в страната да бъдат информирани в случаи на опасни събития. Изградени са 6 центъра за обучение на населението за адекватна реакция при наводнения.

„Продължаваме да работим - с фокус върху качеството на живот, с грижа за здравето на хората, с мисъл за природата и за поколенията след нас“, каза в заключение Симеонова.

„Гордея се с резултатите от съвместните ни усилия през годините, които донесоха конкретни резултати на хората в България. От 2007 г. досега осигурихме по-чиста питейна вода на 2,6 милиона души в страната. С рекултивация на общо 125 общински депа, намалихме депонираните отпадъци със 750 000 тона на година.“. Това каза Агнес Монфре, Ръководител на отдел „България, Унгария и Словения“ към Европейската комисия.

Резултатите от изпълнените екологични проекти може да разгледате в изложбата „Обитателите – в търсене на по-добра среда“, разположена пред Кино „Кабана“ в градинката на НДК.